Trẻ em như trang giấy trắng, hãy tập cho trẻ từ những điều đơn giản nhất...