GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ tÂM C

      Trường Tiểu học Phú Tâm C được thành lập vào năm 1995 đến khi chia tách huyện được UBND huyện Châu Thành ra quyết định số 57/QĐTC-CTUBND ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Chủ tich UBND huyện Châu Thành v/v công nhận trường tiểu học Phú Tâm C thuộc huyện Châu Thành.

      Nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, trong 5 năm gần đây trường có 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học, hiệu quả đào tạo sau 5 năm đạt 97%, Phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cũng được trường quan tâm đúng mức, nhiều học sinh đạt giải trong các hội thi các cấp.

      Nhà trường chú trọng việc xây dựng cảnh quan, môi trường hoàn thiện: trang trí panô nhằm làm phong phú cho cảnh quan và giáo dục trực quan cho học sinh, trang trí trường học, lớp học theo mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực, tăng cường trồng cây xanh ở sân trường. Hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, được chăm sóc thường xuyên, sân trường học tập an toàn, Mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với các em học sinh. Qua đó đã tạo được sự ủng hộ nhiệt tình và đồng thuận trong tất cả các cấp lãnh đạo và các tầng lớp nhân xã Phú Tâm và phụ huynh học sinh.

      Trong quá trình phấn đấu, các thầy giáo, cô giáo nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ được các cấp lãnh đạo ngành và nhân dân đánh giá cao về công tác giảng dạy, phong trào giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua tăng dần. Chất lượng học sinh cũng dần dần được nâng lên về mọi mặt, nhà trường đã được UBND Huyện Châu Thành kiểm tra công nhận đạt chuẩn mức chất lượng tối thiểu theo Thông tư 59/2012/TT-BGD&ĐT trong tháng 11 năm 2015. Đến tháng 3 năm 2017 được UBND Tỉnh công nhận trường Tiểu học Phú Tâm C đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

      Trong quá trình phát triển, nhà trường đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành; sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã Phú Tâm; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong trường, sự ủng hộ giúp đỡ của phụ huynh học sinh, sự thống nhất và quyết tâm đóng góp tâm trí xây dựng nhà trường của đội ngũ quản lý - giáo viên - nhân viên nhà trường.